Neden ADÜ ?

Çünkü ADÜ, uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı sunar.

Adnan Menderes Üniversitesi; yükseköğretim alanında uluslararasılaşmanın önem kazandığı bu yeni yüzyılda uluslararası ilişkilere, uluslararası işbirliği ile öğrenci ve akademik personel değişimi faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri ile akademik personelinin faydalandığı uluslararası eğitim olanaklarının başında Hayat Boyu Öğrenme Erasmus Programı gelmektedir. Erasmus Programı çerçevesinde, 22 Avrupa ülkesinden 121 üniversite ile işbirliği yapılmakta ve her yıl 150 öğrenci ve personel Erasmus Programı kapsamında yurtdışına gönderilmektedir. 50 Erasmus öğrencisi öğrenim görmek için Adnan Menderes Üniversitesi'ni tercih etmekte; 50 akademik personel ortak akademik faaliyetlerde bulunmak için Adnan Menderes Üniversitesi'ni ziyaret etmektedir. Adnan Menderes Üniversitesinde yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe eğitim görebilmektedirler.


Adnan Menderes Üniversitesi; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Bulgaristan, Etiyopya ve Makedonya'daki üniversitelerle işbirliği ve akademik personel değişimine yönelik protokoller imzalayarak, özellikle araştırmacıların değişimi ve bilgi paylaşımı konusunda önemli adımlar atmaktadır.Çünkü ADÜ, öğrencilerine bünyesinde yarı zamanlı çalışma imkanı sağlar.

Öğrencilerimiz, eğitim ve öğretim saatlerinin dışında, isterlerse Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. Bu şekilde çalışan öğrenciler, bilgi ve yeteneklerini geliştirme imkânı bulurken, iş deneyimi de kazanmaktadırlar. ADÜ, her yıl 270’i aşkın öğrencisine yarı zamanlı çalışma imkânı sunmaktadır. Yarı zamanlı çalışmanın yoğun olarak yaşandığı birimlerimiz Kütüphane, Bilgi İşlem, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Enstitüler, Kültür Merkezi, Spor Tesisleri, Araştırma Merkezleri, Laboratuvar ve Atölyeler ile Mediko-Sosyal ve Beslenme birimleridir.


Çünkü ADÜ, uygulamalı ve öğrenci odaklı eğitim sağlar.

Üniversite bütününde aktif bir eğitim modeli benimsenmiştir. Öğrencilere saha ve toplum temelli çalışma ortamları ve uygulamalı mesleki alanlara hazırlık olanakları sunulmakladır. Bu sayede gençlerin problem çözme ve analitik düşünme yetileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.


Çünkü ADÜ, nitelikli akademik ve idari kadroya sahiptir.

Geleceğin vizyonerlerini yetiştirecek olan akademik kadronun niteliği, başarıda rol oynayan önemli bir etkendir. ADÜ; ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel çalışmalar yürüten, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarda yüksek başarı oranlarıyla dikkat çeken, öğrencileri ile dost, hoşgörülü bir akademik kadroya sahiptir. Üniversitemizde 1.215 akademik, 988 idari personel görev yapmaktadır.


Akademik ve idari kadromuzun niteliğini arttırmak için, kalite yönetimi programları ve eğitimler düzenlenmektedir.


Çünkü ADÜ, bölgenin temel sektörleri olan tarım, turizm ve tarihsel zenginliklere sahip.

Bölgenin temel sektörleri olan tarım, turizm ve tarihsel zenginlikler (antik kentler) konusunda mevcut durumun daha iyiye gitmesini sağlayacak çalışmalarıyla, Aydın ve çevresinin kalkınmasında, doğal, çevresel ve insan kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak iş gücünün yetiştirilmesi amacına yönelik projeleriyle, donanımlı, kalifiye elemanlar yetiştirir.


Çünkü Aydın ili, antik kentlerin ve turistik bölgerin merkezindedir.

ADÜ Öğrencileri, Aydın ilinin, antik kentlerin ve turistik bölgelerin merkezinde yer alması sebebiyle, sosyal kültürel ve tarihsel olarak kendilerini geliştirme imkânı bularak, özgür bir öğrencilik yaşamı ile geleceğe hazırlanırlar.


Çünkü ADÜ, bizi tercih edecek öğrencilerimize ferah ve yeşil bir kampüste huzurlu bir üniversite hayatı vaat eder.


Tanıtım Filmini İzle
Tanıtım Kataloğunu İncele
Tanıtım CD'si İndir
Neden ADÜ ? - Adnan Menderes Üniversitesi