Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Akademik Birimler / Enstitüler

Sosyal Bilimler Enstitüsü 3837 Sayılı Kanunla Adnan Menderes Üniversitesinin kurulması ile birlikte kurulması öngörülmüştür. Anacak 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Enstitümüzde 13 Ana Bilim Dalı yüksek lisans 7 Ana Bilim Dalı doktora programı ile Eğitim-Öğretim yapılmaktadır. Enstitü Müdürlüğü Rektörlük merkez binasında faaliyetini sürdürmektedir. Enstitümüzün idari kadrosunda Müdür, iki Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Beş Memur ile 8 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Enstitümüzde 13 Ana Bilim Dalının açık bulunmasının yanı sıra 2011-2012 Güz yarıyılında açılan yeni Tezsiz İkinci Öğretim yüksek lisans programları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Öğrenci Sayısı (Ekim 2011 itibariyle)
Yüksek Lisans : 497
Öğrenci Sayısı Doktora : 101
Toplam : 598
Tanıtım Filmini İzle
Tanıtım Kataloğunu İncele
Tanıtım CD'si İndir
Sosyal Bilimleri Enstitüsü - Adnan Menderes Üniversitesi