MAKALE DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

   Makalenin adı:

 

   

 

    Makale numarası : (Makale kayıt numarasını harf içermeyecek biçimde giriniz)

 

    Değerlendiricinin adı: (Lütfen ünvanınızı da içerecek biçimde alanı doldurunuz)

 

    Değerlendiricinin tel. no:     

                                    gsm:          

                                    email            (Lütfen e-mail alanını boş bırakmayınız)

   


1- Türü                                                                       

 

2- Makalenin dili ve yazımı uygun mu ?                        

 

3- Türkçe başlık

                        * Metne uygun mu ?                                             

                        * Yapılan çalışmayı yansıtıyor mu ?       

 

4- İngilizce başlık

                         * Metne uygun mu ?                                 

                         * Yapılan çalışmayı yansıtıyor mu ?        

 

5- Türkçe özet

                         * Çalışmanın ana hatlarını kapsıyor mu ?                                        

 

6- İngilizce özet

                        * Çalışmanın ana hatlarını kapsıyor mu ?                

                        * Türkçe başlıkla uyumlu mu ?                                 

 

7- Giriş

                        * Çalışmanın amacı ve dayandığı bilimsel

                           düşünceler yeterince açık olarak ifade edilmiş mi ?       

                         * Kaynaklarla desteklenmiş mi ?                                                            

 

8- Gereç, yöntem ve olgu

                          * Gereç, yeterli ve çalışmanın amacına yönelik mi,

                              olgunun tanımlaması açıklayıcı olmuş mu ?                   

                         

                            * Yöntem(ler) yeterince açıklanmış ve kaynaklarca

                              desteklenmiş mi ?                                                             

 

9- Bulgular

                            * Olgu, gözlem deney sayısı yeterli mi ?                       

                            * Bulgular, ölçüm ve istatistik açıdan güvenilir mi ?   

 

10- Tartışma   

                            * Yazar(lar) kendi bulgularını kaynak verileri ile

                                yeterince karşılaştırmış mı ?                                           

                             * Farklı bulgular için açıklamalar yeterli mi ?                                           

 

11- Kaynaklar

                              * Eski ve yeni kaynaklardan yeterince yararlanılmış mı ?     

                              * Kaynaklar konu ile ilgili mi ?                                                

                              * Türkçe kaynaklardan yararlanılmış mı ?                             

                              * Kaynaklar metinde kullanılmış mı ?                                       

 

12- Şekiller

                               * Tablo, grafik ve resimler uygun mu ?                                   

                               * Açıklamalar yeterli mi ?                                                             

 

 

                                SONUÇ

                       

 

                        Düzeltildikten sonra tekrar görmek ister misiniz ?   

 

Lütfen makale ile ilgili ayrıntılı görüşlerinizi yazınız

 

 

                                                                         

                           

Lütfen bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra "Gönder" tuşuna basınız